Internet

 Bezplatný přístup na internet mají:

→ Čtenáři a uživatelé, kteří vyhledávají potřebné informace z kulturní, výchovné, vzdělávací oblasti; dále pak vyhledávají informace ze státní správy a samosprávy, informace o knihovních dokumentech z jiných knihoven, apod.

Upozornění:

→ Není dovoleno rozesílání lživých, hanlivých a anonymních informací propagujících násilí, rasovou, národnostní nebo náboženskou nesnášenlivost a pornografii.

→ Není dovoleno manipulovat s počítačem bez vědomí knihovnice.

→ Uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nesprávnou manipulací s počítačem.