Ceník

  • Roční registrační poplatek:

dospělí (15-100 let) 50,- Kč

děti (8-15 let) 25,- Kč

děti (0-8 let) zdarma

  • Jednorázový registrační poplatek:

10,- Kč

  • Nový čtenářský průkaz:

při ztrátě 10,- Kč

  • Písemné upomenutí vždy po 4 týdnech:
  1. upomínka 15,- Kč
  2. upomínka 20,- Kč
  3. upomínka 30,- Kč

doporučený dopis 50,- Kč

  • Ztráta knihy

pořizovací cena + 80,- Kč

  • Ztráta časopisu

pořizovací cena + 30,- Kč

  • Laminování

A3 – 20,- Kč

A4 – 15,- Kč

A5 – 8,- Kč

 

Tyto poplatky schválila rada obce Třanovice dne 6.12.2012 s účinností od 1.1.2013