Akce knihovny 2023

9. 1. 2023 – Zima

 • beseda pro 2. ročník ZŠ Dolní Domaslavice
 • 16 dětí
 • Evokace: předveď, namaluj, popiš zimní radovánky
 • Uvědomění: Kvak a Žbluňk – příběh: Šup z kopce dolů
 • Povídání – Zima
 • Reflexe: Pracovní list

13. 1. 2023 – Astrid Lindgrenová

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Najdi knihy A. Lindgrenové
 • Namaluj podle popisu okolí domu A. Lindgrenové
 • Uvědomění: Životopis A. Lindgrenové
 • Reflexe: Pracovní list, práce s ukázkami z knih A. Lindgrenové

13. 1. 2023 – Ztraceni v čase

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • dobrodružná literatura (sci-fi)
 • Evokace: úryvek z knihy Ztraceni v čase (Petry Braunové)
 • otázky z přečteného úryvku
 • Uvědomění: samostatné čtení druhého úryvku
 • předvídání děje, obrázky jak vypadal život před 100 lety (auto, oblečení, jídlo, kuchyň)
 • Reflexe : přečtení třetího úryvku
 • Otázky na závěr: Chtěl by ses vrátit do doby před 100 lety? Co by ti chybělo? Koho bys chtěl ze své rodiny potkat?

16. 1. 2023 – Zima

 • beseda pro 1. ročník ZŠ Třanovice
 • Kvak a Žbluňk – Šup z kopce dolů
 • Evokace: předveď, namaluj, popiš zimní radovánky
 • Uvědomění: čtení z knihy Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
 • Povídání o zimě
 • Reflexe: Pracovní list

19. 1. 2023 – Kouzelná baterka

 • beseda pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Kdybys měl kouzelnou baterku, co všechno by se dalo udělat?
 • Zapisování odpovědí na tabuli
 • Uvědomění: čtení z knihy Kouzelná baterka (O. Černá, M. Kukovičová)
 • Reflexe: Pracovní list – domaluj PET láhev tak, aby z něj byl Petalík, napiš 3 otázky

20. 1. 2023 – Ilustrátoři

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: roztřiď knihy podle ilustrátorů
 • Uvědomění: životopis jednoho z ilustrátorů (Josef Lada, Helena Zmatlíková, Zdeněk Miler, Alena Ladová, Zdeněk Smetana, Ondřej Sekora, Jiří Trnka)
 • Reflexe: tvorba průkazu ilustrátora, složení obrázku a přiřazení k danému ilustrátorovi

23. 1. 2023 – Velké přátelství

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Dolní Domaslavice
 • Evokace: Děti ve skupinkách se snaží uhádnout, která 3 zvířátka by mohla spolu kamarádit
 • Pracovní list – před čtením – Co by mohli mít společného slon a mravenec
 • Uvědomění: Čtení knihy D. Mrázkové – Slon a mravenec (prezentace)
 • Pracovní list – po čtení – Co dělali spolu slon a mravenec
 • Reflexe: Napiš dopis jednomu z hrdinů (slonu, mravenci, veverce, lovci)

13. 2. 2023 – Kvak a Žbluňk – Ztracený knoflík

 • beseda pro 1. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: vyber si knoflík a představ se
 • Uvědomění: čtení příběhu Ztracený knoflík z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
 • Reflexe: Otázky z přečteného textu, tvorba záložky do knihy s knoflíky

20. 2. 2023 – Kvak a Žbluňk – Ztracený knoflík

 • beseda pro 2. ročník ZŠ Dolní Domaslavice
 • Evokace: vyber si knoflík představ se a zopakuj, co řekl kamarád
 • Uvědomění: čtení příběhu Ztracený knoflík z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
 • Reflexe: Křížovka – ve skupinkách, tvorba záložky do knihy – lepení knoflíků

20. 2. 2023 – Medvídek Pú

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: plnění úkolů na 7 stanovištích
 • Uvědomění: řízené čtení z knížky Medvídek Pú
 • Reflexe: tabulka JÁ/ Medvídek Pú, Pětilístek

24. 2. 2023 – Karel Jaromír Erben

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Co by mohla znamenat tato čísla: 59, 2, 1870?
 • Uvědomění: životopis K. J. Erbena (prezentace), děti si označují do textu červenou pastelkou informace, které jsou pro ně nové, zelenou pastelkou informace, které již znají
 • Reflexe: Životabáseň – K. J. Erben, soutěž – přiřazování pohádek k jejich názvům

24. 2. 2023 – Vesmírlapbook

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Myšlenková mapa – Co se mi pojí se slovem Vesmír?
 • Uvědomění: lapbook – lepení obrázků do složky, čtení nalepených textů, luštění kvízů
 • Reflexe: Vesmír – hra – přiřaď obrázek ke správnému textu

24. 2. 2023 – Kytice – K. J. Erben

 • Evokace: složit obrázek i správný název balady
 • Uvědomění: Erbenovy balady – povídání, rysy balad, čtení balady Vodník
 • Reflexe: křížovka, soutěž – k poslední sloce balady přiřaď její název

13. 3. 2023 – Kvak a Žbluňk – Kvak a Žbluňk – Psaní

 • knihovnická lekce pro 1. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: vytvoř příběh z obrázků jako dopis kamarádovi
 • Uvědomění: řízené čtení z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – kapitola Psaní
 • Reflexe: napiš (namaluj) vzkaz Kvakovi nebo Žbluňkovi

17. 3. 2023 – Strážkyně pokladu – práce s knihou

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: napiš název knihy, autora, ilustrátora, vydavatele, počet stran, názvy kapitol
 • Uvědomění: čtení příběhu “Na Zbojnické straší”
 • Reflexe: pracovní list, křížovka

17. 3. 2023 – Ježek

 • lapbook pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Co víme o ježkovi?
 • Uvědomění: Čtení z knížky Ježci – jak vyrůstají a žijí?
 • Reflexe: lapbook – ježek – informace, doplňovačky, skrývačky, rozdíly

17. 3. 2023 – Mám tě ráda (ilustrace)

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Katapult do textu
 • Uvědomění: řízené čtení knihy Mám tě ráda (Ann Swertsová, Jenny Bakkerová)
 • Reflexe: volné psaní

23. 3. 2023 – Jaro (zvířátka)

 • beseda s dětmi z MŠ Třanovice
 • Evokace: představ se a řekni, co máš za zvíře
 • Uvědomění: čtení z knihy Dětem (Václav Karel) – příběh Zajíčkův svátek
 • Reflexe: hry, pracovní list

24. 3. 2023 – Pan Sova (A. Lobel)

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Dolní Domaslavice
 • Evokace: přirovnání
 • Uvědomění: čtení příběhu Slzičkový čaj
 • Reflexe: tvoření – konvička, hra Riskuj

24. 3. 2023 – Pan Sova (A. Lobel)

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: přirovnání
 • Uvědomění: čtení příběhu Slzičkový čaj
 • Reflexe: tvoření – konvička, hra Riskuj

31. 3. 2023 – Čtenářská soutěž

13. 4. 2023 – Práce s knihou: Jak se Josífek s Jožinkou ztratili a nevěděli o tom

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • řízené čtení knihy E. Staré – Jak se Josífek s Jožinkou ztratili a nevěděli o tom
 • pracovní list

14. 4. 2023 – Jaro, Velikonoce

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: doplň slova do lidových pranostik, nebo velikonočních koled
 • Uvědomění: čtení z knihy Jaro je tu! – příběh Povím vám, jak to tenkrát bylo (str. 48-50)
 • Reflexe: křížovka, hra: Kvočna hledá kuře

20. 4. 2023 – Jaro (zvířátka)

 • beseda s dětmi z MŠ Dolní Domaslavice
 • Evokace: představ se a řekni, jaké zvíře máš na obrázku (Máš doma živé zvíře?)
 • Uvědomění: čtení z knihy Dětem (Václav Karel) – příběh Zajíčkův svátek
 • Reflexe: hry, pracovní list

28. 4. 2023 – Komiks

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: podívej se na komiks – Čím se vyznačuje?
 • Reflexe: jak vypadá komiks – prezentace
 • Uvědomění: pracovní list – vytvoř krátký komiks, hra CO-MIX

4. 5. 2023 – Divadlo

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Už se ti zdál někdy sen? Čím se vyznačoval? Jak na tebe působí obálka knihy JO357?
 • Uvědomění: scénář k divadelnímu představení vytvořený podle knihy JO357, zapojení všech do rolí, zahrát divadlo podle scénáře – Josefův sen
 • Reflexe: vymysli konec snu

18. 5. 2023 – Velké přátelství

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: Děti ve skupinkách se snaží uhádnout, která 3 zvířátka by mohla spolu kamarádit
 • Pracovní list – před čtením – Co by mohli mít společného slon a mravenec
 • Uvědomění: Čtení knihy D. Mrázkové – Slon a mravenec
 • Pracovní list – po čtení – Co dělali spolu slon a mravenec
 • Reflexe: Napiš dopis jednomu z hrdinů (slonu, mravenci, veverce, lovci)

19. 5. 2023 – Josef Lada (lapbook)

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: hledej na obrázcích J. Lady stejný motiv (dobble)
 • Uvědomění: život J. Lady – lapbook
 • Reflexe: Hledej 10 rozdílů na obrázku J. Lady, Akrostich J. Lada, Testík

19. 5. 2023 – Rostliny – jedovaté, léčivé (lapbook)

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Seznámení s jedovatými rostlinami
 • Léčivé rostliny a jejich vlastnosti
 • Doplňování bylinek do příběhu
 • křížovka, doplňování druhových jmen, hledání bylin mezi písmeny

22. 5. 2023 – Encyklopedie

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • rozdělení žáků do 3 skupin
 • Evokace – tabulka V-CH-D (Co vím? Chci vědět? Dozvěděl jsem se)
 • témata: Kaktus, Žirafa, Karel IV.
 • Uvědomění: vyhledávání informací o daném tématu
 • Reflexe: Alfabox, shrnutí ve skupině

22. 6. 2023 – Zajímavosti o lidském těle

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: pracovní list párové a jednotné orgány
 • Uvědomění: čtení z knihy Marky Míkové – Pohádky na předpis – Jonáš
 • Reflexe: pracovní list – Zajímavosti o lidském těle

22. 6. 2023 – Pasování prvňáčků na čtenáře

 • Evokace: zvířátka: malá – velká
 • Uvědomění: čtení knihy Veverka a malý nosorožec
 • Reflexe: křížovka
 • Pasování na čtenáře – děti přečtou básničku na záložce, kterou pak dostanou + knížku z projektu Knížka pro prvňáčka Křeček v letu

22. 6. 2023 – Zajímavosti o lidském těle

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: pracovní list párové a jednotné orgány
 • Uvědomění: čtení z knihy Marky Míkové – Pohádky na předpis – Jonáš
 • Reflexe: pracovní list – Zajímavosti o lidském těle

23. 6. 2023 – Zajímavosti o lidském těle

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: pracovní list párové a jednotné orgány
 • Uvědomění: čtení z knihy Marky Míkové – Pohádky na předpis – Jonáš
 • Reflexe: pracovní list – Zajímavosti o lidském těle

23. 6. 2023 – Zajímavosti o lidském těle

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: pracovní list párové a jednotné orgány
 • Uvědomění: čtení z knihy Marky Míkové – Pohádky na předpis – Jonáš
 • Reflexe: pracovní list – Zajímavosti o lidském těle

14. 9. 2023 – Bajky a pohádky

 • knihovnická lekce pro 5. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: roztřiď pohádky a bajky
 • Uvědomění: prezentace – bajky, pohádky – charakteristika
 • čtení bajky, čtení pohádky
 • Reflexe: Analýza věcných rysů

18. 9. 2023 – Podzim

 • knihovnická lekce pro 2. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: poznej podle hmatu (kukuřice, ořech, bukvice)
 • Uvědomění: čtení příběhu Příhody kocourka Filemona
 • Reflexe: pracovní list (ptáci, kteří odlétají do teplých krajin, čím se živí ježek, jak vypadají lesní plody)

22. 9. 2023 – Ukradené housle

 • knihovnická lekce pro 4. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: roztřiď hudební nástroje
 • Uvědomění: čtení z knihy Ukradené housle
 • Reflexe: pracovní list (psaní i/y; synonyma, antonyma, housle)

29. 9. 2023 – Papírový drak

 • knihovnická lekce pro 3. ročník ZŠ Třanovice
 • Evokace: urči význam slov
 • Uvědomění: čtení z knihy Papírový drak (hledání slov, která jsme určili)
 • Reflexe: nakresli draka (vymysli konec příběhu)